Google Shopping

Digital MarketingGoogle Shopping

Liên kết tài khoản Merchant Center với tài khoản Google Ads

Sau khi đăng ký tài khoản Google Merchant Center và tiến hành nhập sản phẩm của mình lên, bạn sẽ cần liên kết tới tài khoản Google Ads để có thể tiến hành triển khai chiến dịch Google Shopping.

Read More

Digital MarketingGoogle Shopping

Google Merchant Center (GMC) là gì?

Trước khi bắt tay vào chiến dịch quảng cáo sản phẩm với Google Shopping, bạn cần phải tạo được nguồn cấp dữ liệu. Google Merchant Center chính là công cụ giúp bạn mang thông tin của sản phẩm đến gần hơn với cộng đồng của mình.

Read More