List Website Digital Marketing A-Z

List Website Digital Marketing A-Z 1

Zeef.com là một website cho phép người dùng chia sẻ các list website ưa thích theo chủ đề và mối quan tâm. Trong quá trình tìm kiếm và sử dụng, mình có note ra được vài địa chỉ hay ho cần bookmarks. Giờ chia sẻ lại cho mọi người 🙂

12647358_10204150300716133_7864552069010406396_n

 • for Marketing: https://marketing.zeef.com/hub
 • for Startup: https://startup.zeef.com/hub
 • for Internet of Thing: https://iot.zeef.com/ed.alkema
 • for Apps and Tools: https://apps-and-tools.zeef.com/hub
 • for Technology: https://technology.zeef.com/hub
 • for Development: https://development.zeef.com/hub
 • for Internet Marekting: https://internet-marketing.zeef.com/derek.gehl
 • for Design: https://design.zeef.com/arjen.van.den.brink
 • for Entrepreneur Tools: https://entrepreneur-tools.zeef.com/keyhanimo
 • for Entrepreneur Apps: https://entreprenur-apps.zeef.com/luke.abell
 • for Digital Business: https://digital-business-blogs.zeef.com/patrick.schanen
 • for Analytics: https://analytics.zeef.com/onur.akpolat
 • for Digital Marekting: https://digital-marketing.zeef.com/cristina.graceffa1
 • for Facebook Marketing: https://facebook.zeef.com/de/tina.gallinaro
 • for SEO: https://searchengineoptimization.zeef.com/arnoud.duiker
 • for Social Media Monitoring: https://social-media-monitoring-tools.zeef.com/robin.good

Have a nice day 🙂