Bạn học được gì ?

Bạn học được gì ?

Bạn học được gì ?

Facebook Marketing

Ứng dụng Lookalike Audiences trong Facebook Marketing như thế nào?

Nếu đã từng đọc qua bài viết “Facebook Lookalike Audiences: Thêm nhiều đối tượng mục tiêu hơn nữa!” của mình, hẳn bạn vẫn còn phân vân việc ứng dụng Lookalike Audiences như thế nào cho hợp lý chứ ? Lookalike Audiences là một tính năng của công cụ chuyên sâu dành cho người làm quảng […]

Read More

Bạn học được gì ?