Review sách

Review sách

Ra mắt cuốn sách về FBA đầu tiên tại Việt Nam

Nghĩ đến FBA, mình phải biên thêm 1 bài nữa, cũng vì có nhiều kỷ niệm với thị trường này… 2017, những khóa học FBA đầu tiên trên thị trường đào tạo Việt Nam với giá ngót 20 triệu, rẻ nhất cũng phải tầm 15 triệu. Bên mình (WeUp Academy) cũng mở được 2 khóa […]

Read More