ad set Tag Archive

Facebook Marketing

Facebook đã thay đổi cấu trúc quảng cáo như thế nào?

Vào ngày 4/3/2014, Facebook đã thông báo cho người dùng một tin vui, khi họ quyết định thay đổi và cập nhật lại cấu trúc của trình tạo quảng cáo bao gồm Ads Create Tools, Ads Manager, Power Editor và các ứng dụng từ bên thứ ba được xây dựng bởi các đối tác PMDs, […]

Read More