Thẻ: analytics

  • In-Page Analytics: Phân tích Website một cách trực quan nhất

    In-Page Analytics: Phân tích Website một cách trực quan nhất 1

    Analytics trong trang (In-Page Analytics) có sẵn trong phần Nội dung trên tab Báo cáo chuẩn. Analytics trong trang cho phép đánh giá trực quan về cách người dùng tương tác với trang web của bạn và giúp bạn trả lời các câu hỏi như: Bố cục trang có tối ưu cho những gì tôi muốn người dùng thực […]