Thẻ: Andy Dufresne

  • Ngục tù Shawshank

    Ngục tù Shawshank 1

    Ai đã từng xem bộ phim nổi tiếng Shawshank Redemption (Ngục tù Shawshank) thì chắc không còn lạ gì một Andy Dufresne đầy trí tuệ và chính trực, một Red đầy khôn ngoan và hòa đồng. Mình cũng rất thích hai nhân vật này, họ là biểu tượng của sự hy vọng, và niềm tin […]