Thẻ: bình tĩnh

  • Một vài cuộc cách mạng trong đời

    Một vài cuộc cách mạng trong đời 1

    Đã từng có rất nhiều thứ mình muốn làm, để thay đổi xã hội mình đang sống, để mọi thứ trông có-vẻ-tốt-đẹp-hơn như những gì mình mong muốn. Nhưng rồi càng làm, càng vùng vẫy, càng như chẳng làm gì, và càng lún sâu vào chính những bẫy-niềm-tin và bẫy-nhận-thức của bản thân. Hoặc là mình cần thêm những năm tháng nữa, hoặc là mình cần phải…

  • Sức mạnh của sự điềm tĩnh

    Sức mạnh của sự điềm tĩnh 2

    Trong một hội thảo mình từng tham gia với chủ đề “Sức mạnh của sự điềm tĩnh”, của TS Đặng Hoàng Giang, đến phần hỏi đáp, có một em gái đứng lên nói rằng, hồi cấp 3 em bị giáo viên trù dập, em cảm thấy buồn vì điều đó và mỗi khi nhớ lại […]