chuyên gia marketing online Tag Archive

News

Sự thật cần biết về việc SPAM trong email marketing

SPAM từ lâu đã là vấn đề rất lớn đối với những người làm email marketing. Dù đã làm hết sức cẩn thận nhưng vẫn có một tỷ lệ khá lớn những email được gửi đi bị rơi vào mục spam. Tại sao lại như vậy? Các tốt nhất để trả lời cho vấn đề […]

Read More