Thẻ: công cụ quản lý

  • Top công cụ quản lý tốt nhất

    Top công cụ quản lý tốt nhất 1

    1. Google Drive – Cộng tác và Lưu trữ Link: https://www.google.com.vn/drive Google Drive thường cung cấp gói Dịch vụ Lưu trữ không giới hạn với một tài khoản Gmail. Đây là một công cụ tuyệt vời để sắp xếp các tệp tin, lưu trữ dữ liệu, chia sẻ thông tin với khách hàng. Đồng thời, […]