Thẻ: Consumer Barometer

  • Google Consumer Barometer: Hiểu về người tiêu dùng

    Google Consumer Barometer: Hiểu về người tiêu dùng 1

    Cái chủ đề này đáng nhẽ không cần phải viết thành một bài dài làm gì, nhưng thôi cứ để mình viết cho nó có vẻ nguy hiểm một tý. Hehe… Google mới cập nhật một công cụ mới giúp chúng ta, những người làm Marketing, những nhà quảng cáo đại tài hay nghiệp dư, giỏi […]