Thẻ: Copywriting

  • Một bài viết dài có thực sự khả thi?

    Một bài viết dài có thực sự khả thi? 1

    Bài viết dài đang trở thành một hiện tượng viết lách được nhiều người quan tâm nhưng đôi khi, nó lại khiến ngón tay ta mỏi nhừ. Việc một bài viết có đến 3000 hay 10000 từ là chuyện rất phổ biến. Thế nào là bài viết dài và tại sao bài viết dài lại […]

  • Content Marketing tất tần tật A-Z

    Content Marketing tất tần tật A-Z 2

    CONTENT  Content được dịch là “nội dung”, đơn giản là thuật ngữ để chỉ toàn bộ các dạng thức nội dung sử dụng trong ngành marketing bao gồm chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh… Bất kỳ một dạng thức nào mà bạn nhìn, nghe, thấy trên các phương tiện truyền thông. Ai cũng có […]