Thẻ: cuộc sống

  • Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống

    Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống 1

    Nếu ai hay phải dành thời gian nhiều cho việc đưa ra quyết định, mà đôi khi quyết mãi rồi vẫn thấy sai hoặc lận đận không đúng ý mình, thì nên sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Với mình thì độ quan trọng của các vấn đề trong cuộc sống […]