Thẻ: Custom Audiences

  • Ứng dụng Lookalike Audiences trong Facebook Marketing như thế nào?

    Ứng dụng Lookalike Audiences trong Facebook Marketing như thế nào? 1

    Nếu đã từng đọc qua bài viết “Facebook Lookalike Audiences: Thêm nhiều đối tượng mục tiêu hơn nữa!” của mình, hẳn bạn vẫn còn phân vân việc ứng dụng Lookalike Audiences như thế nào cho hợp lý chứ ? Lookalike Audiences là một tính năng của công cụ chuyên sâu dành cho người làm quảng […]

  • Hướng dẫn tạo Custom Audiences trong Power Editor

    Hướng dẫn tạo Custom Audiences trong Power Editor 2

    Audiences Bộ phận phụ trách quảng cáo trên Facebook của nhãn hàng khi tạo quảng cáo thường phải thiết lập đối tượng mục tiêu lại từ đầu cho mỗi campaign, mặc dù vẫn chung một đối tượng khách hàng hoặc chung một campaign. Đây là một việc làm tương đối nhàm chán và tiêu tốn […]