Thẻ: đặng hoàng giang

  • “Điểm đến của cuộc đời”

    "Điểm đến của cuộc đời" 1

    Đêm giao thừa, ngồi đọc “Điểm đến của cuộc đời” mà rơm rớm nước mắt. Một cuốn sách đặc biệt dành cho mình, dành cho bạn, dành cho tất cả mọi người, về những người xung quanh ta, về sự mất mát, về những nỗi đau, và về sự trân quý dành cho cuộc sống. […]