Thẻ: Đậu

  • Chúng ta đều cần có nhau

    Chúng ta đều cần có nhau 1

    14h50p đang trên cơ quan vợ nhắn tin: – Anh ơi em thấy không ổn, người cứ nôn nao, hay anh về sớm đi đưa em đi khám… – Nhưng anh đang vướng việc ở cơ quan, em nghỉ ngơi đi mai đi khám! 10p sau mình đã có mặt ở nhà, về thấy vợ […]

  • Ý niệm về cuộc sống

    Ý niệm về cuộc sống 2

    Mỗi năm mình đều có một khoảng thời gian thử thách như hiện tại. Bản thân bị ốm, lây sang cho con. Con bị sốt cao, phải vào viện điều trị 3 hôm nay. Mẹ nó phải ở luôn trong viện, thương quá mà bảo, hai ba con truyền hết bệnh sang đây để mẹ […]