Thẻ: facebook insights

  • Audience Insights – Hiểu hơn về khách hàng của bạn

    Audience Insights - Hiểu hơn về khách hàng của bạn 1

    Audience Insights[1] là một công cụ giúp chúng ta có thể phân tích các nhóm đối tượng dựa trên các đặc điểm về nhân khẩu học, hành vi, tương tác, các mối liên quan… Đây là một tính năng vô cùng hay ho và hữu dụng đối với các nhà quảng cáo trên Facebook. Hiện […]

  • Ebook hướng dẫn sử dụng Facebook Insights

    Ebook hướng dẫn sử dụng Facebook Insights 2

    Công cụ quản lý Page Insights mới cung cấp một bảng thông tin (Dashboard) gồm các số liệu: số lượng fan (Like) của trang (Fan page), số lượng lan tỏa của nội dung đăng tải (Post Reach) và số người tham gia thích, chia sẻ và bình luận trên nội dung đăng tải (Engagement).