Thẻ: facebook leads

  • Hướng dẫn sử dụng Quảng cáo Facebook Leads hiệu quả

    Hướng dẫn sử dụng Quảng cáo Facebook Leads hiệu quả 1

    *Trong bài viết này, thuật ngữ Quảng cáo Facebook Lead là một loại quảng cáo của Facebook, mà khi người dùng click vào Call-To-Action thì một biểu mẫu (hay còn gọi là Form, có chức năng tương tự Google Biểu mẫu – Google Form) sẽ hiện ra để người dùng điền thông tin vào mà […]