facebook marketing reach Tag Archive

Digital MarketingFacebook Marketing

Chỉ số Reach và nỗi ám ảnh của những người làm Facebook Marketing

Cộng đồng những người làm Facebook Marketing là một hội khó tính và hay đòi hỏi. Thế cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là đôi khi chúng ta hơi thái quá và hành động thiếu hợp lý. Nếu xét riêng về việc quản lý số lượng Reach của các bài viết, thì khỏi phải bàn […]

Read More