facebook policies Tag Archive

Facebook Marketing

Điều khoản mới của Facebook 1/2015: Marketers cần lưu ý những gì?

Bạn có biết  những thay đổi mới đã diễn ra vào ngày 1/1/2015 của  Facebook về các điều khoản sử dụng? Đã có những điều khoản được giữ nguyên, và cũng có những điều khoản được thay đổi. Tôi sẽ tóm tắt những thay đổi mới trong điều khoản Facebook và hãy nghiên cứu kĩ […]

Read More