Facebook Power Editor Tag Archive

News

Làm gì để tiếp cận khách hàng hiệu quả với quảng cáo Facebook

Internet mang lại rất nhiều cho các doanh nghiệp, một trong số đó là khả năng tiếp cận các khách hàng mục tiêu cụ thể thông qua các chiến dịch quảng cáo. Nếu như các hình thức truyền thống không cho phép có những tùy chọn đối tượng cụ thể, thì khi sử dụng các […]

Read More

Facebook Marketing

Facebook Lookalike Audiences: Thêm nhiều đối tượng mục tiêu hơn nữa!

Facebook Lookalike Audiences là gì? Chắc hẳn bạn đã biết một tính năng  hỗ trợ quảng cáo của Facebook được gọi là Custom Audiences. Với công cụ này, bạn có thể upload các danh sách đối tượng mục tiêu (với địa chỉ email, số điện thoại hoặc facebook UID) để quảng cáo đến những người sử […]

Read More