Thẻ: Facebook Product

  • Hướng dẫn quảng cáo ĐỘNG trên Facebook

    Hướng dẫn quảng cáo ĐỘNG trên Facebook 1

    Nếu ai đã từng quảng cáo trên Google AdWords, chắc không còn lạ gì cụm từ QUẢNG CÁO ĐỘNG. Tuy nhiên với Facebook thì có lẽ đó sẽ là một thuật ngữ còn hơi xa lạ, kể cả với các đơn vị đang làm TMĐT. Mình xin lấy khái niệm quảng cáo sản phẩm động mà Facebook đã […]