Thẻ: facebook research

  • Tiếp tục sử dụng Facebook Graph Search

    Tiếp tục sử dụng Facebook Graph Search 1

    Thực ra Facebook đã cho dừng hoạt động chức năng tìm kiếm Graph Search, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng các truy vấn của công cụ Graph Search thông qua các đường dẫn tìm kiếm. Đầu tiên là cần xác định được ID của đối tượng cần sử dụng Graph Search: Truy cập: […]