Facebook Symbols Tag Archive

Digital Tools

Symbols Facebook – Twitter – Google – Special Characters

Facebook hay các mạng xã hội phổ biến khác, hay thậm chí là với máy tính cá nhân của chúng ta, luôn có những ký tự, biểu tượng cảm xúc – gọi là symbols. Việc đưa những symbols vào những đoạn text, những nội dung sẽ làm tăng cảm xúc của người đọc và hiệu quả […]

Read More