Thẻ: get uid. uid

  • UID để làm gì, nó có ăn được không?

    UID để làm gì, nó có ăn được không? 1

    UID (User ID) là mã ID của người dùng trên facebook, ví dụ link Facebook của mình ban đầu là http://facebook.com/1784513392, thì UID chính là: 1784513392 Facebook có 1 công cụ có thể GET UID là: https://developers.facebook.com/tools/explorer , bạn chỉ cần nhập link profile cần xem thông tin là các dữ liệu public sẽ được show ra.