google contact Tag Archive

Digital MarketingTools

Đồng bộ dữ liệu Bảng tính Google Drive sang danh bạ điện thoại

Cái tiêu đề nghe có vẻ hơi lạ nhỉ? Nhưng như mọi người biết đấy, bảng tính – cái form đăng ký của Google mà chúng ta luôn cho khách hàng nhập dữ liệu, luôn có các thông tin quan trọng. Và việc đồng bộ hóa dữ liệu từ các bảng tính Google sang danh […]

Read More

Đăng Ký Nhận Tin Và Quà Tặng!

Đăng Ký Nhận Tin Và Quà Tặng!

Hãy đăng ký email của bạn để nhận tin tức và quà tặng từ blog TRUNGDUC.NET!

Bạn hãy kiểm tra email để hoàn thiện đăng ký!