Học tập Tag Archive

Triết học đường phố

[Phần 2] Cách để làm việc hiệu quả!

Mình tự nhận bản thân là một người làm việc tương đối hiệu quả. Một ngày làm việc dù có 8 tiếng, 4 tiếng, hay 2 tiếng. Mình vẫn hoàn thành đầy đủ công việc trong ngày một cách tốt nhất có thể. Sáng vẫn ngủ dậy sớm, chiều muộn vẫn có mặt ở nhà […]

Read More