Thẻ: Hội Nghị F8

  • Tìm hiểu sâu hơn về thuật toán mới của Facebook

    Tìm hiểu sâu hơn về thuật toán mới của Facebook 1

    Gần đây, Facebook đã công bố ít nhất 3 thay đổi về thuật toán, khiến cho các thương hiệu lớn hoang mang. Cùng đi sâu hơn vào các thay đổi này để nhìn rõ liệu đó có hoàn toàn là bất lợi, và làm thế nào để “xoay chuyển” những thuật toán đó. Trước hết, […]