Thẻ: ho’oponopono

  • Hiểu nhanh về Ho’oponopono: Pháp Clean hay Chữa Lành

    Hiểu nhanh về Ho'oponopono: Pháp Clean hay Chữa Lành 1

    Ho’oponopono là một phương pháp sống của người Hawaii cổ, là pháp chữa lành những tổn thương sâu thẳm bên trong mỗi con người. Ho’oponopono mang lại cho bạn sự tự tin và niềm cảm hứng trong chặng đường xây dựng quyền năng thay đổi chính mình, cũng như giúp đỡ người khác. 4 CÂU […]