Thẻ: khiêm tốn

  • “Liễu Phàm Tứ Huấn” hay “Văn dạy Con”

    "Liễu Phàm Tứ Huấn" hay "Văn dạy Con" 1

    Liễu Phàm là một trí thức thời xưa của Trung Hoa. Ông làm nhiều chức quan, tinh thông kim cổ. Thở nhỏ, tình cờ trong một lần lên chùa Từ Vân, ông gặp được vị tiên sinh họ Khổng, người này đã bấm quẻ và tiên đoán vận mệnh của Liễu Phàm, bao giờ thì […]

  • Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống

    Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống 2

    Nếu ai hay phải dành thời gian nhiều cho việc đưa ra quyết định, mà đôi khi quyết mãi rồi vẫn thấy sai hoặc lận đận không đúng ý mình, thì nên sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Với mình thì độ quan trọng của các vấn đề trong cuộc sống […]