Thẻ: kiến thức

  • Học nhiều thứ một lúc

    Học nhiều thứ một lúc 1

    Có thể học nhiều cái một lúc không? Tại sao lại không thể? Vấn đề ở đây là bạn cần học cái gì, học đến mức độ (level) nào? Và học để làm gì? . . . Mình vẽ được, ngày nhỏ ước mơ làm họa sĩ, năm nào đi thi cũng có giải, nhớ […]