Thẻ: limit desires

  • Giới hạn của ham muốn

    Giới hạn của ham muốn 1

    Từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, và cả trong những giấc mơ, chúng ta đều bị lòng ham muốn lôi kéo. Mỗi giác quan ta khao khát “món ăn” riêng của nó, mắt ta ham nhìn những dáng màu hấp dẫn, tai ta ham nghe những âm thanh dễ chịu, mũi ta […]