Thẻ: mediaz book

  • Chuyện về cuốn sách Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

    Chuyện về cuốn sách Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi 1

    Đằng sau sự ra đời của một cuốn sách đặc biệt MEDIAZ BOOK #004: TỐI ƯU HÓA TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI Một buổi chiều thứ 6, bận rộn và khẩn trương cho những đầu việc mới, một vài cuộc hội thoại nhỏ khiến tôi cảm thấy ấm lòng và thoải mái hơn trước những hối […]