Thẻ: page insights

  • Ebook hướng dẫn sử dụng Facebook Insights

    Ebook hướng dẫn sử dụng Facebook Insights 1

    Công cụ quản lý Page Insights mới cung cấp một bảng thông tin (Dashboard) gồm các số liệu: số lượng fan (Like) của trang (Fan page), số lượng lan tỏa của nội dung đăng tải (Post Reach) và số người tham gia thích, chia sẻ và bình luận trên nội dung đăng tải (Engagement).