personal website Tag Archive

Wordpress

Hướng dẫn tạo Personal Website hoàn chỉnh [P2]: Install WordPress

Chú ý: Để không phải ngại vì bài viết quá dài, bạn có thể bỏ qua những đoạn có dấu (*) ở phía trước. Nội dung vẫn sẽ liền mạch. Nếu bạn không biết Personal Website là gì thì có thể đọc tại đây. Bài này là một chương khá Basic, nếu bạn đã biết đến […]

Read More

Wordpress

Hướng dẫn tạo Personal Website hoàn chỉnh [P1]: Domain – Hosting

Chú ý: Để không phải ngại vì bài viết quá dài, bạn có thể bỏ qua những đoạn có dấu (*) ở phía trước. Nội dung vẫn sẽ liền mạch. Personal Website là thuật ngữ mình tự định nghĩa để nói đến việc làm Website cá nhân. Vậy Website cá nhân là gì? Tại sao […]

Read More