Thẻ: Progressive Reduction

  • Good UI – Những giao diện người dùng tuyệt vời!

    Good UI - Những giao diện người dùng tuyệt vời! 1

    Một giao diện người dùng (UI) tuyệt vời là một giao diện có tỷ lệ chuyển đổi cao và dễ dàng sử dụng. Hay nói cách khác, nó hấp dẫn cả phía doanh nghiệp và cả phía người dùng. Dưới đây là một danh sách những ý tưởng hay ho chúng tôi đã khám phá […]