Thẻ: quan điểm sống

  • Một vài cuộc cách mạng trong đời

    Một vài cuộc cách mạng trong đời 1

    Đã từng có rất nhiều thứ mình muốn làm, để thay đổi xã hội mình đang sống, để mọi thứ trông có-vẻ-tốt-đẹp-hơn như những gì mình mong muốn. Nhưng rồi càng làm, càng vùng vẫy, càng như chẳng làm gì, và càng lún sâu vào chính những bẫy-niềm-tin và bẫy-nhận-thức của bản thân. Hoặc là mình cần thêm những năm tháng nữa, hoặc là mình cần phải…