Thẻ: quảng cáo facebook từ a đến z

  • Sách Facebook Ads A-Z và câu chuyện Truyền thông

    Sách Facebook Ads A-Z và câu chuyện Truyền thông 1

    Như các bạn đã biết (hoặc giờ mới biết), mình vừa ra mắt một cuốn sách nữa vào đầu tháng 2 vừa rồi. Cuốn sách có chủ đề “Facebook Ads từ A đến Z“, và mình cũng đã có một topic giới thiệu tại địa chỉ: http://bit.ly/1EWiZAG Lần này mình và các cộng sự chỉ xuất bản […]