Thẻ: quảng cáo

  • Quảng cáo cá nhân hóa – PERSONALIZED ADVERTISING

    Quảng cáo cá nhân hóa - PERSONALIZED ADVERTISING 1

    Quản trị quan hệ khách hàng (CRM – Customer Relationship Management) lần đầu được giới thiệu vào những năm 80 của thế kỷ XX. Kể từ đó, phương pháp quảng cáo dựa trên mong muốn của khách hàng đã cải thiện đáng kể khoảng cách giữa kẻ bán và người mua.  Các kênh CRM được […]