review sách Tag Archive

Nhật kýTriết học đường phố

Liễu Phàm tứ huấn

Liễu Phàm là một trí thức thời xưa của Trung Hoa. Ông làm nhiều chức quan, tinh thông kim cổ. Thở nhỏ, tình cờ trong một lần lên chùa Từ Vân, ông gặp được vị tiên sinh họ Khổng, người này đã bấm quẻ và tiên đoán vận mệnh của Liễu Phàm, bao giờ thì […]

Read More