sách marketing Tag Archive

Triết học đường phố

Sách hay dân Marketing nên đọc

Mình không phải là dân Marketing chính gốc, cũng làm việc theo kiểu ăn sổi và rút kinh nghiệm dần dần (mà khổ cái sợi dây kinh nghiệm rút mãi không hết :v). Vậy nên mới phải tìm đến Sách để học cái khôn, và đúng là Sách đã giúp mình nhiều. Dưới đây là […]

Read More