Sách Tag Archive

Facebook MarketingGiveaway

Giới thiệu sách “Quảng cáo Facebook từ A đến Z”

Đây là cuốn sách thứ 2 của mình viết về việc truyền thông và quảng bá trên Facebook. Cũng như như quyển 1 (Facebook Marketing A-Z), quyển 2 này tập trung vào hướng thực hành, hướng dẫn người đọc thao tác từng bước một, khá đơn giản và dễ hiểu. Giúp người đọc có cái […]

Read More