Thẻ: sendy

  • Email Marketing: Sendy Vs Mailchimp?

    Email Marketing: Sendy Vs Mailchimp? 1

    Hôm trước mình tình cờ thấy có topic so sánh giữa Sendy vs Mailchimp. Mình có comment vào đó, giờ bóc ra thành 1 bài riêng để mọi người tiện nắm được, sau này đỡ phải đăng hỏi nhiều lần, và việc tìm kiếm cũng dễ hơn. Tất nhiên, không có chuyện so sánh sendy.co […]

  • Hướng dẫn sử dụng Sendy

    Hướng dẫn sử dụng Sendy 2

    Mình vốn định viết một chủ đề dài lê thê để hướng dẫn sử dụng Sendy như các Blogger khác, nhưng bạn ơi mọi thứ đã có sẵn trên Google, việc của mình là tổng hợp lại & viết thành 1 bài ngắn hơn. Ngoài ra nếu bài viết này lên TOP Google cũng là […]