Thẻ: sms marketing

  • Tổng quan về SMS và Email Marketing

    Tổng quan về SMS và Email Marketing 1

    1. SMS và Email Marketing là gì? SMS Marketing (hay còn gọi là Mobile Marketing) là các ứng dụng gửi SMS phục vụ chủ yếu cho các mục đích marketing, quảng cáo, .. hỗ trợ rất hiệu quả cho Doanh nghiệp trong phần lớn các lĩnh vực kinh doanh. Email marketing là một hoạt động […]