Thẻ: Tech in Asia Jobs

  • Slack đã thu hút nhân tài như thế nào?

    Slack đã thu hút nhân tài như thế nào? 1

    Slack mới chỉ xuất hiện trong vòng 5 năm, nhưng đã thực sự tự hào với 9 triệu người dùng sử dụng hàng tuần và hơn 50.000 đội nhóm dùng trả phí, trong đó có cả 43% trong số 500 công ty thuộc danh sách Fotuner. Hiện tại công ty Slack có giá trị là […]