Thẻ: thành bobber

  • Tôi – những người Bạn

    Tôi - những người Bạn 1

    1 Trước giờ cứ thắc mắc tại sao ông Thành Bobber thần tượng ông anh Nguyễn Hoàng Dương đến thế. Giờ thì mình biết rồi! Ngồi cạnh anh Dương có 3 tiếng buổi tối mà học được bao nhiêu điều. Khi trên bàn ăn có nhiều cốc chén và bát đĩa thừa, như các bàn […]