tìm việc Tag Archive

Triết học đường phố

Sinh viên tìm việc và nỗi lo thời gian

Mình có đứa em hiện đang là sinh viên, mấy tháng nay tìm việc mà không nổi. Hỏi ra mới biết nó tìm được cũng nhiều, khổ nỗi thời gian bên tuyển dụng yêu cầu eo hẹp quá, nơi thì bắt làm cả ngày, nơi thì bắt làm cái giờ dở dở ương ương, nơi […]

Read More