Thẻ: tối giản

  • Chọn lối sống tối giản

    Chọn lối sống tối giản 1

    Mình hướng tới một cuộc sống tối ưu về vật chất và đơn giản về tư duy. Ngắn gọn gọi là cuộc-sống-tối-giản, thể hiện ở việc không thích sở hữu, rất ít ham muốn, lựa chọn kỹ càng các mối quan hệ, và không phức tạp hóa mọi vấn đề. Mình thích mặc những chiếc […]