Thẻ: trend 2013

  • Mọi người đã tìm kiếm những gì trong năm 2013?

    Mọi người đã tìm kiếm những gì trong năm 2013? 1

    Google Trends là một công cụ thống kê các từ khóa tìm kiếm nhiều nhất, đo mức độ quan tâm theo từng dấu mốc lịch sử. Ngoài ra công cụ này còn giúp các bạn nắm bắt sự kiện, diễn biến trong năm một cách rõ nét nhất qua thống kê khảo sát tìm kiếm. […]