Thẻ: vô đề

  • Ý niệm về cuộc sống

    Ý niệm về cuộc sống 1

    Mỗi năm mình đều có một khoảng thời gian thử thách như hiện tại. Bản thân bị ốm, lây sang cho con. Con bị sốt cao, phải vào viện điều trị 3 hôm nay. Mẹ nó phải ở luôn trong viện, thương quá mà bảo, hai ba con truyền hết bệnh sang đây để mẹ […]